Art Revisited logo Since 1982
Login
Home Disclaimer

Disclaimer

De site van Art Revisited heeft als doel kunstliefhebbers, instellingen, bedrijven en de pers te informeren over zijn producten en het werk van de kunstenaars waar het bedrijf mee samenwerkt.

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Art Revisited kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Art Revisited verkrijgt de informatie op deze site uit diverse bronnen en kan voor de juistheid en/of volledigheid van de weergegeven informatie niet instaan. Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van foute informatie welke wij hebben verstrekt.

Wanneer u meent dat Art Revisited zonder uw toestemming een afbeelding toont en u bent de rechtmatige beeldrechthouder dan verzoekt Art Revisited u dit per omgaande te melden.

 

Copyright

Niets van deze site mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Art Revisited.

info@artrevisited.com

 

Privacy

Art Revisited gebruikt Google Analytics-cookies;
Art Revisited heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
Art Revisited heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
Art Revisited heeft 'gegevens delen' uitgezet;
Art Revisited maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Nieuwsbrieven van Art Revisited worden via e-mail verstuurd door middel van Mailchimp derhalve worden de e-mailadressen dus met Mailchimp gedeeld.

Meer informatie over de privacy policy van Mailchimp.

Meer info over de voorwaarden van Mailchimp.

Aanmelden nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van e-mail nieuwsbrieven, hierin zit een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Klik hier voor meer informatie.