Art Revisited logo
Home Disclaimer

Disclaimer

De site van Art Revisited heeft als doel kunstliefhebbers, instellingen, bedrijven en de pers te informeren over zijn producten en het werk van de kunstenaars waar het bedrijf mee samenwerkt.

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Art Revisited kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Art Revisited verkrijgt de informatie op deze site uit diverse bronnen en kan voor de juistheid en/of volledigheid van de weergegeven informatie niet instaan. Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van foute informatie welke wij hebben verstrekt.

Wanneer u meent dat Art Revisited zonder uw toestemming een afbeelding toont en u bent de rechtmatige beeldrechthouder dan verzoekt Art Revisited u dit per omgaande te melden.

 

Copyright

 

Niets van deze site mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Art Revisited.

info@artrevisited.com

Aanmelden nieuwsbrief